Profil

Berdasarkan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola UNJ, Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BUK) mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, tata laksana, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas, BUK menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
c. pelaksanaan urusan hukum;
d. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
e. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.