Undangan Pembekalan DPL KKN UNJ Tahun 2016

Kepada YTH.
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN UNJ Tahun 2016

Dengan hormat,
Dalam rangka  Pembekalan  Program  Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNJ tahun 2016, kami
mengundang Bapak/lbu DPL untuk hadir pada :